Missie & Visie

De missie van Platform Duurzaam Vliegen is een netwerkorganisatie te zijn die kennis biedt ten bate van de verduurzaming van de kleine luchtvaart in Nederland.

 

Het Platform heeft de volgende visie:

Samenwerken aan de transitie naar een schonere, stillere en meer duurzame toekomst van de Nederlandse luchtvaart.

Onze vrienden