Mondiaal is de luchtvaartsector zich bewust van de impact op het klimaat en is bezig met verduurzaming. Het moet schoner, stiller en duurzamer.
In Nederland is door de Duurzame Luchtvaarttafel een stap gezet om de klimaatdoelen te halen waarbij Grondgebonden Operaties, General Aviation en Commerciële Luchtvaart gezamenlijk optrekken: in 2030 emissievrije luchthavens, in 2050 klimaatneutraliteit en in 2070 een emissievrije luchtvaart. Om dit ambitieuze einddoel te bereiken moeten we kleiner beginnen: bij General Aviation. Er zijn radicale technologische innovaties nodig om hybride elektrisch of op een andere duurzame manier te kunnen vliegen op kortere en in de toekomst langere afstanden.
Het Platform Duurzaam Vliegen is opgezet als netwerkorganisatie die binnen General Aviation mondiale ontwikkelingen, kennis en onderzoeksprojecten met partijen deelt en zo mogelijk ondersteunt om deze ontwikkelingen te versnellen. Samenwerking met de overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en aansluiting met de Europese programma’s zijn hierin van essentieel belang. We moeten nú doorpakken.