Over ons

In 2018 is Stichting Duurzaam Vliegen opgericht als vertegenwoordigende partij binnen General Aviation met de ambitie om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 15% te verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 emissievrij te kunnen vliegen. Om dit te realiseren zullen kennis en kracht van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheid, luchtvaartgerelateerde partijen en innovatieve maakindustrie gebundeld moeten worden om veranderingen in de luchtvaart te realiseren. Stichting Duurzaam Vliegen neemt deel aan de Duurzame Luchtvaarttafel (DLT) en is lid van het team van het Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV).

Platform Duurzaam Vliegen is door Stichting Duurzaam Vliegen opgezet en fungeert als een transparante netwerkorganisatie die relevante kennis, projecten en professionele partijen op het gebied van verduurzaming van General Aviation in Nederland bij elkaar brengt. Onderzoek in binnen- en buitenland, innovatieve ontwikkeling in productie van vliegtuigen en onderdelen, verduurzaming van vliegvelden, kennisoverdracht én stimuleren van samenwerking zijn hierin van groot belang. De activiteiten van het Platform zijn mogelijk door een financiële bijdrage van het Ministerie I&W.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het Platform door kennis en/of informatie in de vorm van relevante nieuwsberichten, artikelen, presentaties of projecten in de General Aviation te delen en evenementen aan de agenda toe te voegen. Op deze manier houden we informatie op het Platform actueel en kunnen we partijen met elkaar in contact brengen om ontwikkelingen in de energietransitie te versnellen. Voor het delen van informatie of voor vragen kan je contact opnemen met medewerkers van het Platform via: info@duurzaam-vliegen.nl.

Bedrijven die vanuit hun ambitie de verduurzaming in de luchtvaart willen stimuleren, kunnen vriend worden van het Platform óf via het Platform investeren in (lopende) projecten. Informeer via info@duurzaam-vliegen.nl naar de mogelijkheden!

 

PwC heeft zich in lijn met de sustainable development goals van de Verenigde Naties, gecommitteerd aan de ambitie om in 2030 circulair te opereren. Om die ambitie te realiseren nemen zij sinds een aantal jaar maatregelen om circulair te kunnen worden. Tegelijkertijd investeren ze vanuit hun duurzaamheidsbudget in innovatieve projecten vanuit de gedachte: reduceren, innoveren en compenseren. Juist op de gebieden waarop circulariteit nog niet mogelijk is, zoals vliegen, is dat hard nodig! Daarom heeft PwC zich in 2018 verbonden aan Platform Duurzaam Vliegen door een bedrag beschikbaar te stellen om de verduurzaming van de luchtvaart te  versnellen.

Bestuur

Schermafbeelding 2020-04-20 om 16.16.48

geert boosten

Aviation Academy - Hogeschool Amsterdam
IMG_1337

Mark Rademaker

AOPA / Vereniging van KLM Professionals
pictim

Tim ten Velde

Captain B777 KLM / Sustainability Consultant Luchtvaart

Medewerkers Platform Bureau

K. Lagerweij

karen lagerweij

_63A2959social

hester de vries

Raad van Advies

Wineke Haagsma

wineke haagsma

Dir. Corporate Sustainability, PwC
Schermafbeelding 2020-04-20 om 17.30.06

meiltje de groot

CEO Groningen Airport Eelde, voorzitter NvL

Oprichters

Vincent Kager

Co-owner Vliegschool Hilversum

Meiltje de Groot

CEO Groningen Airport Eelde, voorzitter NvL

Onze Vrienden