Zonnepanelen Technology Base - ENSCHEDE -  DRONE BEELDEN. CEE en HMO realiseren een van de grootste zonnedaken van Oost-Nederland op hangars Technology Base voor groene stroom inwoners Enschede. Stroom voor +/- 450 Enschedese huishoudens
De beschikbare ruimte op de drie hangars wordt goed benut: er worden in totaal circa 3.000 zonnepanelen geplaatst met een totale oppervlakte van ruim 6.000 m2. Deze zullen een jaaropbrengst van +/- 1,3 miljoen kWh opleveren; genoeg voor ongeveer 450 huishoudens. Ter vergelijking: alle op heel Schiphol geplaatste zonnepanelen leveren ongeveer 1,9 miljoen kWh op

Technology Base draagt bij aan de ambities van Enschede om in 2050 klimaatneutraal te zijn, door in te zetten op duurzame innovaties en op het (bijna) verdubbelen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Een van de duurzame initiatieven die Technology Base faciliteert, is het plaatsen van zonnepanelen op de daken van drie grote hangars door Coöperatie Enschede Energie en HMO. Vrijdag 17 december is deze bijzondere samenwerking bekrachtigd en is het startschot gegeven voor het in gebruik nemen van een van de grootste zonnedaken van Oost-Nederland door Wethouder Niels van den Berg (gemeente Enschede), Gedeputeerde Tijs de Bree (provincie Overijssel), Jeroen Jansen (voorzitter Enschede Energie) en Jan Schuring (directeur Technology Base).

editie : Al    foto Wouter Borre WB20211213

Grote zonnedaken op hangars Technology Base

Op de daken van drie hangars van bedrijvencampus Technology Base in Enschede komen in totaal ongeveer 3.000 zonnepanelen met een totale oppervlakte van ruim 6.000 vierkante meter. Deze leveren een jaaropbrengst op van 1,3 miljoen kWh. Dit is genoeg voor 450 huishoudens. Herstructureringsmaatschappij Overijssel realiseert de aanleg. Coöperatie Enschede Energie wordt eigenaar en exploitant van de zonnepanelen en zorgt ervoor dat de opgewekte stroom wordt geleverd aan de inwoners van Enschede. Technology Base is gesitueerd op de voormalige vliegbasis Twenthe. Twente Airport maakt onderdeel uit van Technology Base.

 

Netwerkcapaciteit

Een groot voordeel van Technology Base is dat met de recente aanleg van een hoofdverdeelstation de beschikbare netwerkcapaciteit ruim voldoende is om terug levering aan het net te realiseren. Technology Base kiest er voor de bestaande daken te benutten. Het vrije veld, waar vaak gesuggereerd wordt om zonnepanelen te plaatsen, heeft te veel beperkingen. Vanuit luchtvaartwetgeving dient een forse zone obstakelvrij te blijven en nieuwe gronden zijn ook beoogd als ontwikkellocatie. Daarnaast zet Technology Base in op behoud van ecologische en maatschappelijke waarden. Zo ligt er een opgave voor instandhouding van de veldleeuwerikpopulatie, die leeft in het open graslandschap op Technology Base en het aangrenzende natuurgebied. Hun leefgebied is ongeschikt om zonnepanelen op te plaatsen.

 

Copyright: Technology Base
Bron: Technology Base
www.technologybase.nl

Posted in

Meest recente nieuwsberichten

Wisk onthult elektrische vierzitter

Zwitserse vierzitter e-Sling de lucht in

Eviation verkoopt 50 toestellen aan Global Crossing Airlines

Onderzoekscentrum Urban Air Mobility in Finland van start

Veel duurzame deelnemers aan AirFair Teuge

Skyportz onthult ontwerp vertiport Melbourne

Eve start eVTOL-simulatie in Chicago

Elektrische Beaver vliegt point-to-point in Canada

Bristow shopt bij Beta

Volocopter opent eerste VoloCity-tentoonstelling in Azië