Laden Evenementen

Schrijf je nu in voor het eindejaarsevent!

december 9, 2021 13:30 - 16:30

header

Op 9 december 2021 vindt het eindejaarsevent Duurzame Luchtvaart online plaats. De uitzending vindt live plaats vanuit een studio op Rotterdam The Hague Airport. Aan de talkshow tafel gaan we in gesprek over de duurzame luchtvaart in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de komende jaren. Daarna kunt u in discussie in een aantal digitale deelsessies en tot slot napraten in kleine groepjes met de mensen die u graag nog informeel wilt spreken.

Het event vindt plaats op 9 december 2021, van 13.30 uur tot 16:30 uur. Schrijf u nu in! U ontvangt dan naast het uitgebreide programma, instructies voor deelname en een uitnodiging om u in te schrijven voor de deelsessies.

Programma van 9 december 2021

13:30 – 14:00             Digitale inloop

14:00   – 15:00            Start live uitzending op locatie Rotterdam The Hague Airport. Presentatie: Brecht van Hulten.

In 3 gespreksrondes:

 

1. Vliegtuiginnovatie: geen woorden, maar daden

Verschillende partijen hebben de afgelopen tijd op alle fronten laten zien dat duurzaam vliegen mogelijk is. Van het verduurzamen van de grondoperatie, het retrofitten van bestaande vliegtuigen tot het vliegen met waterstof of elektrische aandrijving. Verschillende initiatieven moeten ervoor zorgen dat de kennis die wordt opgedaan met testen en experimenteren wordt doorontwikkeld tot innovatieve producten en diensten. Een proces dat bij bijvoorbeeld solar auto’s inmiddels prima lijkt te lopen. Daar wordt wat klein begon, inmiddels met ambitie tot iets groters doorontwikkeld.

De vraag is of en hoe deze beweging ook voor de luchtvaart kan worden gemaakt. In 2021 is al veel bereikt. Hoe we zorgen we ervoor dat 2022 nog succesvoller wordt? Kunnen we, bijvoorbeeld door intensievere samenwerking, het innovatieproces efficiënter laten verlopen? Hoe komen we van mooie intenties op papier naar daden in de praktijk? Hoe krijgen we inzichtelijk welke innovaties de meeste kans van slagen hebben en hoe delen we deze informatie met elkaar? Waar is nog meer onderzoek nodig? Wat doen airlines om te anticiperen op de innovaties? En hoe kunnen airlines voor versnelling van innovaties zorgen?

Aan tafel:

– Jan Willem van Dijk, Ministerie van I&W, Innovatieagenda

– Gerben Broekema, adviseur luchtvaart

– William Vet, directeur Nederland Easyjet

– Martin Nagelsmit, NLR

 

2. Hoe gaan we voor versnelling zorgen?

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten alle zeilen bijgezet worden. Van het vliegtuig tot het reisgedrag, alles ligt onder een vergrootglas om die doelstellingen te gaan halen. Duurzame brandstoffen spelen daarbij een grote rol. De bijmengverplichting is daarbij straks een flinke stok achter de deur.

Zijn we hiermee de goede kant ingeslagen? Waar staat Nederland in dit speelveld en wat moeten we doen om koploper te worden op het gebied van duurzame brandstoffen? Wat gaat het verschil maken bij het versnellen van de inzet van duurzame brandstoffen? Lopen we achter de overheid aan? Of kunnen producten en consumenten hier het verschil gaan maken? Hoe voorkomen we dat iedereen op elkaar wacht en krijgen we het vliegwiel aan het draaien? Kan de reiziger hier een beslissende rol in spelen? Wat heeft die over voor duurzamer vliegen?

Aan tafel:

– Susanne van Steenbergen, TUI

– Karlijn Arts, SkyNRG

– Willem Christiaan van Manen, Deloitte

– Ika van de Pas, directeur Milieu Centraal

 

3. Nederland in de kopgroep van Europa

Alleen door internationaal samen te werken, kunnen we de duurzame luchtvaart in Europa een flinke boost geven. Dat hebben we onder meer laten zien met de bijmengverplichting, die Nederland met de steun van een aantal omringende landen op de agenda heeft gekregen. Inmiddels komen de ontwikkelingen binnen Europa in een stroomversnelling. Het gaat er om spannen wie de kopgroepen gaan vormen. Nederland heeft de uitdrukkelijke ambitie bij die kopgroep te gaan horen.

Welke rol speelt Europese samenwerking hierin? Wat zijn de do’s en dont’s?  Waar kunnen we gebruikmaken van onze korte onderlinge lijnen? Welke rol hebben de vele spelers in dit spel? Wat gaat helpen om zowel te versnellen in verduurzaming, maar ook onze positie in te versterken?

Hoe kan de overheid de sector, de kennisinstellingen en de industrie hierin helpen? Maar ook: waar moeten we beducht voor zijn?

Aan tafel:

– Jaco Stremler, directeur Luchtvaart bij Ministerie I&W

– Daniël Mes, portefeuillehouder Transport in Kabinet Eurocommissaris Timmermans

– Denise Pronk, Royal Schiphol Group

– Anna Gimbrère, klimaatjournalist

 

15:00 – 15:45             Break Out sessies:

Duurzame Cargo
Dat er in de toekomst drones gaan rondvliegen met goederen, lijkt steeds zekerder. We nemen je mee in de ontwikkeling van de medische lange afstandsdrones van Medical Drone Service en wisselen graag van gedachten over hoe we op dit gebied nog meer stappen kunnen zetten in de verduurzaming van Nederland.
 

Businessmodellen voor klimaatneutrale Luchtvaart

Om de luchtvaart werkelijk te veranderen, moet er gekeken worden naar integrale businessmodellen. Daarbij moet bijvoorbeeld niet alleen de vloot veranderen, maar ook de hele internationale infrastructuur. Hoe pakken we dit zo aan, dat deze integrale verandering ook werkelijk op gang komt? In deze sessie gaan we hierover met elkaar in gesprek.
 

Zero-emission Regional Air Mobility

Kansen voor duurzame mobiliteit én industrie

Terwijl de eerste elektrische sportvliegtuigen al rondvliegen in Nederland, wordt er wereldwijd gewerkt aan grotere vliegtuigen en luchttaxi’s. Er is veel te doen rondom Regional Air Mobility en Urban Air Mobility, maar wat is het precies en wat kunnen we er eigenlijk mee?

In deze sessie geven we onze visie op de rol die regionale luchtvaart gaat spelen in de maatschappij, aan de hand van voorbeelden van toepassingen en gaan in op de haalbaarheid. Daarnaast geven we een unieke inkijk op het bedrijfsleven in de regio, waar zowel startups, MKB als grote bedrijven betrokken zijn bij de ontwikkeling van productietechnologie en infrastructuur.

 

Human Capital in de duurzame luchtvaart
Het groeifondsvoorstel ‘Luchtvaart in Transitie’ laat een grote ambitie zien. En vraagt ook aandacht voor human capital. Want zonder de juiste mensen gaat het niet lukken de ambities waar te maken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we straks voldoende mensen, met de juiste expertise, op de juiste plek hebben? Met opleidingsmanagers uit het WO, HBO en MBO en studenten gaan we hierover in discussie. Hoe is duurzaamheid nu geborgd in het curriculum? Wat mist er nog? En wat zouden studenten zelf graag in hun opleiding zien?
 

De toekomst van de luchtvaart met Sustainable Aviation Fuels- kansen en uitdagingen

De overschakeling naar elektrische- of waterstofaandrijving voor het wegvervoer is in volle gang. Voor deze transitie zijn er nog vele uitdagingen. De beschikbaarheid van duurzame vliegtuigbrandstoffen (sustainable aviation fuels, afgekort SAF) is daarom van groot belang voor de benodigde transitie van de luchtvaart. In 2050 moet alle brandstof van in Nederland getankte vliegtuigbrandstof duurzaam zijn.

 

Hoe ziet de toekomst van e-fuel productieclusters er in Nederland uit (usesregio Rotterdam)? Wat zijn de (on)mogelijkheden en wat kan /moet de rol van de overheid hierbij zijn?

 

Masterplan elektrisch vliegen. Een blik in de nabij toekomst voor de kleine en onbemande luchtvaart

In deze deelsessie worden de resultaten van recent onderzoek over de haalbaarheid van elektrisch vliegen in 2035 gedeeld en wordt ingegaan op “advanced air mobility”. Wat zijn de doelen, welke technologie is beschikbaar en wat moet er nu gebeuren. We besteden aandacht aan de nationale activiteiten op dit gebied en staan stil bij de situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

 

15:45 – 16:15             Wrap up en gelegenheid tot napraten

 

We hopen u te ontmoeten op 9 december!

Met vriendelijke groet,

Programmateam Duurzame Luchtvaarttafel

 

p.s. Stuurt u deze uitnodiging gerust door aan geïnteresseerde collega’s en relaties!

 

Gegevens

Datum:
december 9, 2021
Tijd:
13:30 - 16:30
Site:
https://www.lyyti.fi/reg/dltbezoeker

Organisator

Duurzame Luchtvaarttafel