Duurzame Luchtvaarttafel

Internationaal zijn in het Klimaatakkoord van Parijs 2020-2050 tussen 195 landen afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Het akkoord vraagt van landen om nationaal ambitieuze klimaatplannen op te stellen. In Nederland is daarom in het regeerakkoord afgesproken de uitstoot fors te verlagen met 49% minder uitstoot dan in 1990. Om deze verduurzaming te realiseren hebben verschillende sectoren afspraken gemaakt aan de zogenaamde Klimaat Tafels.

Ook binnen de Duurzame Luchtvaarttafel (DLT) is afgesproken de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof flink te verminderen. Dat is voor een groeiende sector, die het aantal vliegbewegingen alleen maar ziet toenemen, geen eenvoudig opgave. Daarom zet de overheid in op een pakket aan maatregelen op verschillende niveaus, waarbij het ontwikkelen van hybride elektrisch vliegen één van die maatregelen is. Hybride elektrische vliegtuigen zijn zuiniger, stiller en schoner dan de huidige vliegtuigen en kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere luchtvaart.

Er wordt al jaren in binnen- en buitenland onderzoek gedaan naar hybride en elektrisch vliegen. Vooral in de General Aviation (GA) zijn al mooie resultaten geboekt, die als opmaat dienen voor de commerciële luchtvaart. Maar zover zijn we nog niet; de technologische ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen. Om deze ontwikkelingen te versnellen, start de overheid in 2020 het Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV) met het ultieme doel een volledig emissieloze luchtvaart in 2070 te realiseren.

Nederland is van oudsher sterk, innovatief en ondernemend in de luchtvaart: bedrijven als Fokker, KLM en Schiphol, maar ook kennisinstellingen als TU Delft en het NLR hebben de sector en ons land internationaal op de kaart gezet. We hebben veel kennis op het gebied van lucht- en ruimtevaarttechniek, en hebben een innovatieve maakindustrie. Als klein land zijn we groot geworden op het gebied van internationale samenwerking. Er ligt dus een goede basis om samen met andere landen hybride elektrisch vliegen verder te ontwikkelen en voor Nederland op dit gebied een koploper positie te behouden.

Zie ook Luchtvaart in de Toekomst en Klimaatakkoord

 

Onze vrienden