Is er ruimte voor GA aan Duurzame Luchtvaarttafel?

Mondiaal is de luchtvaartsector zich bewust van de groeiende klimaatimpact en zijn er diverse projecten in ontwikkeling om CO2 uitstoot te verminderen. Vliegen moet schoner, stiller en duurzamer. In het Klimaatakkoord van Parijs 2020-2050…

Lees meer

Luchtvaart in het coalitieakkoord

Het coalitieakkoord van 15 december 2021 besteedt ruimschoots aandacht aan de verduurzaming van de luchtvaart. Ook de luchtvaart moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-emissies, zo stelt…

Lees meer

AHEV Webinar 2021

Via bijgaande link is het het eerste webinar, georganiseerd vanuit het Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV), onderdeel van de Duurzame Luchtvaarttafel te zien.   AHEV heeft als ambitie om als…

Lees meer

Clean Sky 2 Technology Evaluator

Clean Sky 2 is well on the way to achieving its objectives, the first global assessment of Clean Sky’s technologies via the Technology Evaluator has revealed. Clean Sky’s impact is…

Lees meer