Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen

Het Ministerie van I&W is in 2020 gestart met het Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV) om ontwikkelingen die leiden tot elektrificatie van de Nederlandse luchtvaart te stimuleren en te versnellen. Dit actieprogramma is een resultaat van gezamenlijke samenwerking van overheid, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen, en heeft als ultiem doel een emissievrije luchtvaart in 2070.

Om de uitstoot van de luchtvaartsector naar emissievrij te reduceren, is de weg er naar toe verdeeld in drie roadmaps met een eigen tijdlijn in ambities. De roadmaps Commerciële Luchtvaart, General Aviation en Grondgebonden Operaties op Luchthavens worden elk getrokken door een afzonderlijke partij, die tevens lid is van het programmateam AHEV en/of zitting hebben aan de Duurzame Luchtvaarttafel. Verschillende roadmaps die in de praktijk met elkaar verbonden zijn. De één kan namelijk niet zonder de ander.

Binnen de roadmap General Aviation is Platform Duurzaam Vliegen de vertegenwoordigende partij.

Onze vrienden