Schermafbeelding 2022-02-11 om 13.48.10

Is er ruimte voor GA aan Duurzame Luchtvaarttafel?

Mondiaal is de luchtvaartsector zich bewust van de groeiende klimaatimpact en zijn er diverse projecten in ontwikkeling om CO2 uitstoot te verminderen. Vliegen moet schoner, stiller en duurzamer. In het Klimaatakkoord van Parijs 2020-2050 zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Er ligt dus een enorme uitdaging voor kenniscentra, de luchtvaartindustrie en de overheid om de energietransitie binnen de luchtvaart in één generatie te realiseren om zo de klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen.

In Nederland werken binnen de Duurzame Luchtvaarttafel (DLT) een groot aantal partijen samen in verschillende actieprogramma’s om de afspraken uit het Klimaatakkoord te realiseren: emissieloze luchthavens in 2030, klimaatneutraliteit in 2050 en in 2070 een emissievrije luchtvaart. Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV) richt zich op het stimuleren en versnellen van ontwikkelingen die leiden tot elektrificatie van de Nederlandse luchtvaart. Om dit in alle geledingen van de luchtvaart te concretiseren is AHEV onderverdeeld in drie roadmaps met een eigen tijdlijn in ambities: Commerciële Luchtvaart, General Aviation en Grondgebonden Operaties op Luchthavens.

In 2018 is Stichting Duurzaam Vliegen (SDV) opgericht om binnen de roadmap General Aviation als vertegenwoordigende partij plaats te nemen aan de Duurzame Luchtvaarttafel. Momenteel maakt SDV zich er sterk voor om vertegenwoordiging van General Aviation in Nederland met een eigen ‘deeltafel’ kracht bij te zetten en zo meer vaart te maken met innovatie.

Concrete ambitie binnen roadmap GA is in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 15% te verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 emissievrij te vliegen. SDV vervult een netwerkfunctie om binnenlandse ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vliegen bij elkaar te brengen, te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen.

Samenwerken aan de transitie naar een schonere, stillere en meer duurzame toekomst van de Nederlandse luchtvaart – visie SDV

Omdat Nederland vooral met onderzoek en ontwikkeling in het verduurzamen van de luchtvaart wereldwijd het verschil kan maken, is het belangrijk dat onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheid, luchtvaart gerelateerde partijen en innovatieve maakindustrie hun krachten bundelen om veranderingen in de luchtvaart te realiseren. Stichting Duurzaam Vliegen onderhoudt regelmatig bijeenkomsten met lopende onderzoeksprojecten van studenten teams. Er ligt namelijk een enorme uitdaging voor de huidige studenten teams om samen met de industrie en overheid de energietransitie binnen één generatie te realiseren om zo de klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen.

In 2019 is DEAC als expertisecentrum binnen GA opgericht om vliegen op batterijen of waterstof te stimuleren. DEAC beschikt over een eigen testvliegtuig, een Cessna 337F Skymaster, welke zeer geschikt is voor elektrificering. Dit onderzoeksproject is door Stichting Duurzaam Vliegen ingebracht bij het Ministerie van I&W om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook heeft SDV een project gerealiseerd met financiële steun van PwC, om verschillende luchthavens in Nederland van laadpalen te voorzien om zo een grotere mobiliteit van elektrische vliegtuigen te bevorderen. Er kan nu van het ene naar het andere veld gevlogen worden met mogelijkheid van tussentijds opladen.

SDV zal zich blijven inzetten om partijen uit de GA (en indien wenselijk met de overheid) bij elkaar te brengen. SDV is ervan overtuigd dat alleen met samenwerking vooruitgang geboekt kan worden omdat Nederland simpelweg te klein is wanneer relatief kleine spelers naast elkaar opereren. Samen optrekken is niet onbekend in de luchtvaart en heeft regelmatig in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis tot grote progressie geleid.

In 2020 heeft SDV Platform Duurzaam Vliegen opgezet en in 2021 Platform Duurzame Luchtvaarttafel . Op beide platforms worden nieuws, publicaties, evenementen en verdere kennis over binnenlandse en mondiale ontwikkelingen gedeeld met belanghebbenden, waaronder het algemene Nederlandse publiek. Beide platforms hebben de ambitie door het verschaffen van feitelijke informatie zoveel mogelijk een genuanceerd beeld te verschaffen over de status van ontwikkelingen in het verduurzamen van de binnenlandse luchtvaart. Waarschijnlijk zal in de nabije toekomst beide platforms samengevoegd worden.

Met de grote vooruitgang die er geboekt wordt op het gebied van e-fuels en elektrisch aangedreven vliegtuigen (vooralsnog voor de korte afstand) voorziet SDV goede mogelijkheden om bijvoorbeeld regionale mobiliteit ingrijpend te moderniseren en zo een ‘living’ lab te vormen voor de mondiale mobiliteit. Als de techniek voor deze transitie zich verder zal ontwikkelen ,zal de luchtvaart deze zonder meer omarmen en daarmee de duurzaamheidsdoelstellingen invullen.

Meer informatie over SDV is terug te vinden op www.duurzaam-vliegen.nl, of volg ons op linkedin en/of twitter. Inschrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief kan via www.duurzameluchtvaarttafel.nl.

 

Namens SDV,

Tim ten Velde

 

 

Foto: copyright NASA

 

Posted in

Meest recente nieuwsberichten

Wisk onthult elektrische vierzitter

Zwitserse vierzitter e-Sling de lucht in

Eviation verkoopt 50 toestellen aan Global Crossing Airlines

Onderzoekscentrum Urban Air Mobility in Finland van start

Veel duurzame deelnemers aan AirFair Teuge

Skyportz onthult ontwerp vertiport Melbourne

Eve start eVTOL-simulatie in Chicago

Elektrische Beaver vliegt point-to-point in Canada

Bristow shopt bij Beta

Volocopter opent eerste VoloCity-tentoonstelling in Azië